Hva jeg tilbyr

Jeg bistår for eksempel ved:

  • Foreldre som ønsker å overføre hytter, hus og andre gaver til sine barn.
  • Oprettelse av avtaler og ektepakter i forbindelse med ingåelse av samboerforhold og ekteskap.
  • Seperasjon og skilsmisse.
  • Skifte av ektefellebo og avslutning av samboerforhold.
  • Opprettelse av testamenter.
  • Skifte av dødsbo og utdeling fra uskiftebo.

I tillegg bistår jeg opprettelser av avtaler og gir råd på en rekke andre områder.