Fagområder


Jeg driver en variert alminnelig praksis med hovedvekt på arv of familierett. Mine klienter er hovedsaklig privatpersoner.